Tháng cô hồn, đen lòi mắt. Bán giải đen thu vốn.
Chỉ bán trong 1-2 ngày.
Ae nào quan tâm call ngay em nhé.
Giá chỉ để chốt, Ae nào có ý định mặc cả thì cho em xin...đừng call.

Tình trạng sim: Trả trước, Vinaxtra, TK 5K 1. 0949.45.1998
 2. 0942.99.1997
 3. 0942.66.1997
 4. 0947.32.1997
 5. 0944.31.1996
 6. 0947.60.1993
 7. 0943.95.1992
 8. 094.247.1969
 9. 094.262.1992
 10. 0949.54.1998
 11. 0944.93.1987
 12. 0948.07.1981
 13. 094.712.1981
 14. 094.778.1980
 15. 0945.12.1980
 16. 0945.04.1977
 17. 0949.28.1969
 18. 0948.16.1997
 19. 0948.74.1982
 20. 094.997.1980
 21. 0945.70.1995
 22. 0916.47.1995
 23. 0944.74.1980
 24. 0947.30.1993
 25. 0947.93.1995
 26. 094.269.1980
 27. 0949.60.1992
 28. 094.228.1980
 29. 094.265.1987
 30. 094.251.1995
 31. 0946.63.1984
 32. 09.4884.1981
 33. 0948.52.1994
 34. 094.805.1994
 35. 0943.26.1993
 36. 0946.57.1985
 37. 0948.11.1980