0975.333.666
Giá 35 Triệu
Hoặc giao lưu
(sim VIP 11 số cũng ok)