Giá từ 4tr trở xuống
Các bác trả lời vào topic hoặc sms em cái list: 0974098995
Thanks ~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)