SỐ 1 ; PERU 2KG7 MỚI WIN HÔM NGÀY 11-08-2013 CĂN NẠP LÙA ĐÁ BO QUỐC TẾ ĐÁ CON GÀ KIA LA MIỆNG BỎ CHẠY BỊ 4 CÂY CỰA GIÁ CALL ...............................................!

SỐ 2 ; GÀ CHUỐI ĐEN WIN 2 CÁI 1KG1 CĂN NẠP RẠT ĐẨY VÀO ĐÁ CHÂN LỚN VẨY MỎNG DÍNH CHÂN VÀNG ĐIỂM GÀ NÀY NUÔI CỠ 1 TUẦN LÀ ĐÁ ĐƯỢC RỒI GIÁ CALL .........................................!
SỐ 3 ; GÀ XÁM ĐIỀU 1KG1,50 CHÂN TRẮNG HỒNG XA MỚI WIN HÔM NGÀY 10-08-2013 CĂN RẠT NẠP LÙA GIÁ CALL......!
SỐ 4 ; CHUỐI BÔNG CĂN NẠP LÙA ĐÁ BO LỚN CHÂN THAU CẶP CÁN GÀ NÒI KHÔ RAN 1KG150 GÀ NÀY LAI MÁU NHA NUÔI LẠI CỠ 1 TUẦN LÀ SÚT KHỎE GIÁ CALL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!


A.E GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA MÌNH SẼ TRẢ LỄ SỐ ĐIỆN THOẠI 0938.429.001 . QUẬN TÂN PHÚ. ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG.A.E CHẠY TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG GỌI MÌNH RA ĐÓN HOÀNG 36T.