[TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD="align: center"]Lô Lộc Phát-Thần Tài-Tam Hoa Giá Thơm
AE Thợ vào nhặt Lô Giá sốc .)
Có Gọi Có Giảm.!
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.985.386--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.895.368--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0989.70.2686--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.896.468--------------------------------550k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.898.286--------------------------------700k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09654.2.1868--------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.890.868--------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09654.10.168--------------------------------400k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09684.150.79--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0987.994.279--------------------------------550k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]098.286.11.79--------------------------------550k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.957.339--------------------------------400k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.4422.39--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.330.9388--------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0968.56.3088--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09777.25.488--------------------------------550k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09.6544.1088--------------------------------300k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.597.5699--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.59.52.388--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.303.988--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]vip
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09.882.882.39--------------------------------2tr
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.333.88.38--------------------------------1tr8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09.6789.73.74--------------------------------800k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.572.5727--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.454.353--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.5335.899--------------------------------650k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.57.67.377--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09.66.11.77.16--------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09667.19.246--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0968.124.412--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.552.0677--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.752.152--------------------------------300k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096694.3883--------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.919.282--------------------------------400k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.878.141--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.707.929--------------------------------450k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.54.54.123 --------------------------------500k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.701.678--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.57.52.444--------------------------------400k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.59.57.000--------------------------------550k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Sim ngày tháng năm sinh đồng giá 270k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.03.4.990 (Năm sinh 03/4/990- 4/9/90)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.4.06.995 (Năm sinh 4/06/995 - 06/9/95)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.5.07.993 (Năm sinh 5/07/993- 07/9/93)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09640.03.9.92 (Năm sinh 03/9/92)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096428.7.8.83 (Năm sinh 7/8/83)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0963.755.007-----------------400k (điệp viên 007)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]01644.987.888-------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.33.0929--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.02.6998--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.30.5828--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.03.2989--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.12.6919--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.27.6898 --------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0964.21.9969--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Thanh lí nhanh (chọn thoải mái)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0975.64.3898--------------------------------350k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0975.24.8676--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0977.34.9757--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0965.239.676--------------------------------150k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0966.136909---------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0976.91.7959--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0963.745.766--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0976.01.4959--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0963.27.92.72--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.279.2242--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]096.949.8696--------------------------------600k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0963.67.0969--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0967.99.33.60--------------------------------280k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0967.499.811--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09688 74 639--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0967.296.499--------------------------------180K
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0968.221.550--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09670.18884--------------------------------250k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]09673.87.877--------------------------------300k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0968 218 554---------------------------------50k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]098.5599.160--------------------------------200K
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0966.066.875--------------------------------150k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0969.114.644--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0969.31113.2--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0969.330.977--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0968.226.700--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]0969.4477.58--------------------------------200k
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"].....đang tiếp tục..........updating.................
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Liên hệ : 098.555.1214 (Mr.Trường)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]YH: sim_giabao
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mail:xuantruong.3290@gmail.com
[TABLE="class: cms_table"]
[TR]
[TD]Tất cả sim nguyên kít, đăng ký chính chủ
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nhớ để lại sđt của các bạn. hoặc nt cho mình, mình liên lạc lại. k on thương xuyên đc. Thank ! Quynh HN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phương thức giao dịch:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Với các bạn ở Hà Nội (nội thành) thì liên lạc với mình qua địa chỉ số 20 Phố Dịch Vọng,cầu giấy lấy sim (Đối diện phố Chùa Hà)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Hoặc Các bạn cần ship hàng thì mình giao đến tận nhà
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Phí giao sim:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][COLOR=#ff0000][B][I]* Bán kính