do mình bận công việc nen ko cham cho em no dc nen nhuong lai cho ban nao thich loai meo 34 ngoan hien và de gần... màu tam thể là hơi bị hiếm nha.....................
mèo mình mới dc9 6 tháng ban nap can thi minh alo cho mình nhé...............
dây là hình em nó:


Giá Thì call minh nhé 0937333738
mình ỡ q7