0936 999 292 giá 1t5
0934 045 145 giá 200k
0933 857 222 giá 450k nguyên kít
a e nào thiện chí mình fix tẹt ga luôn.

liên hệ:0907 72 18 77 01225 345 789 gặp Ân