0965.820.999 -- 3.5tr

Sim mới - nguyên kit - full time

LH: 0969.940.999
Đ/c: số 10, ngõ 46, Đê Trần Khát Chân, Hà Nội