Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
- Bán cặp chó Phú Quốc cái, màu sắc vàng lửa, tai ke mặt nạ đen rất đẹp rất đẹp, xoáy đao, chân màng, đuôi vót cần câu thẳng giữa lưng, lông sát rất đẹp, đặc biệt rất khôn lanh và thân thiện người, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 2,5 triệu/1 con.