Kẹt Qúa Cần Ra Đi Mấy Em Này Gấp


0945 06 06 06 =16tr


094 7777775 =16tr


0918 442 442 =4tr2


0979 525239 =2tr20943 439 439 =6tr5


0943 09 19 29 = 4tr50914 863939 =3tr50946 933939
0947 933939 ca? cap. =10tr


lh chu~ ky' ....... add nick yh giao luu nhe:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*