Mình cần 1 con Viettel 016 tứ 8,9 dạng AABBBB,ABABBBB (B>A),ABCCCC (789999). Show giá lun nhá !