mới up bội, gà còn nhát người, ace mang về tắm rửa 1 tuần là ok.
ms1: 9 tháng, chạng 1kg, lai tầm 50, đã chịu cự, ace mang theo gà bằng chạng xổ nha.
giá: 750k (khỏi trả giá, ko ship, giao dịch tại nhà)
ms2: 6 tháng, chạng 9,5l, lai tầm 50, con này tơ quá chưa xổ được.giá: 600k (khỏi trà giá, ko ship, giao dịch tại nhà)
dt: 0908.540.267
dc: ace chạy đến 438 tô ngọc vân, quận thủ đức alo mình.
thanks all
up qua lại 100%