Bán:

09.6799.6799
giá 9t


09.6979.6789
giá call

Có giá yêu cho anh em thợ nhé.Có call-có fix
Chúc anh em mua may bán tốt