thanh lý gấp mấy em0976 55 77 99 = 38 t
09 7777 2 555 = 12 t
09 78 39 38 39 = 17 t
0906 44 1369 = 3.5t


giá có fix chút ít. Nếu lấy nguyên lô fix mạnh tay
cho ra đi mau.
Liên hệ : 09 777 44 999