Sim đã kích hoạt ít sự dụng giá bán 500k - 0972206567