Bán 1 trong 2 sư tử tiger trống 10 lông. Xem chim tại Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân. Liên hệ Hiệp: 0989309477, YM: hiepphanvan04.