[COLOR=#37404E][FONT=lucida grande]Đại lý sim số đẹp >>tuấn Ceo">>đại gia nào thíc 6 và 8 nhào zô>

0988.456.222 ==========< 4 năm lộc mãi mãi mãi >

0966.753.888 ============

0964.689.869 =========< gánh đảo đẹp>

0962.289.686 ==========

0964.75.57.75 ===========

096.74.99.668 =============

096.567.2886 ============< mãi phát phát lộc>

09.6606.9393 =======1.500.000

0967.888.226 ========2.000.000

0963.999.050 ==========800.000

096.45.72.772========450.000

09.646.99959=========750.000

0965.166.211=========450.000

0967.120.130=========500.000

0967.562.762 =========700.000

0967.563.536==========500.000

0967.82.82.81 ===========1000.000

0967.86.9993=========1000.000

0965.59.0660========500.000

0965.61.9379 ==========500.000

09654.76.188=========300.000

0964.92.88.89 ======

0984.26.1981 ===========< năm sinh đẹp>

0967.8.2.1978 ===========< năm sinh giá rẻ >

096.555.2996 ===========< dành cho các e nhỏ 96>

09.66566.990 ===============< U 90 lên hình >

965.963.226 ===========

0966.521.567 =============giá 600k

096.989.1567 >>>>>>>>>>giá chuẩn 550k

09687.36.567>>>>>>>>>>>>chuẩn 500k

0965.61.93.79 =======ko lỗi lầm j

096.547.6188===========lộc nhất phát phát

0965.22.95.85 =======

0965.10.1900 =============

0967.16.56.99 ===============

0964.299.669 >>>>>>>>>>giá chuẩn 500k

0987.212.030 ===========< gánh đẹp đầu số cổ>

0964.60.9969 ==========

0964.535.997 ===============

0965.293.168 ============< 93 nhất lộc phát >

096.774.8188 ============

0967.64.8588 ===========

0964.10.8988 =================

0964.45.8818 ==================

1/678.08.88.99 ======================

0964.734.123 ====================

0965.376.234 ====================

0964.495.234 ================

0967.507.123 ==================

0968.237.123 ===================

09.67.52.66.67 >>>>>>>>>>==========

0965.85.10.86 =============

0985.669.464 ==============

0978.73.1441 ===============

0969.385.779 ===========

0965.12.00.79