Mình cần bán 2 chậu vạn niên thanh, cao 1m8, chậu sứ,
cây và lá bằng nhựa, có thể gỡ ra từng lá để lau, rửa xà bông dễ dàng.
Giá bán: 150.000 đồng/chậu
Liên hệ: O9O7~93O~OO7.
Địa chỉ: 119 Cây Keo, Tân Phú, TP.HCM