gà vàng khét,mồng trập phải,lai mau,trang 8 lạng 6, hình như gà 9 lạng 5,gà win 1x thử cựa,b0 đá:nạp lua da chân lớn,gà rat xung,pin da sac,gia 500k (fix xang) call:01285493194 ae chay toi bv an binh call minh...