ACE báo số cụ thể và giá chuẩn vào số 0983-42-6660, giao dịch nhanh nhé. Tks!