0166629.1996 = 800k
0166639.1992 = 800k
0166636.1995 = 800k
0166681.1993 = 800k
0166689.1993 = 800k
0166689.1992 = 800k
0166681.1988 = 800k
0166660.1989 = 800k
01665555.989 = 500k
01668866.898 = 500k
01668866.979 = 500k
Cả lô giá tốt....
Call: 0984.696.333
Yahoo: simdeplinhnam
ĐC: số 196 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội