0962.93.0000 --- Ae nào SN 93 ngon:P
0962.36.0000 --- Ae Thanh Hóa xơi luôn thôi


Giá 3.5tr/số. Đã bao gồm cọc tháng cuối.
Lấy cả cặp giá tốt nhất có thể luôn


Call: 0942.91.7979