0963.739.189
0968.77.33.79
0968.722.889
0962.262.264
0967.98.81.98
0967.10.10.19
0967.232.292
0967.56.4979
0967.51.7679
0967.41.81.91
0967.383.373
0969.035.539
096.77.44.933

Nguyên lô 250k/sim. Lh Tài: 0973.44.33.66.
Em ở HCM, giao dịch toàn quốc nha các bác