MS1: Mái tre asil Cobra rặc 5 tháng tuổi. Bổn gà A.Nhật Q9, hiện gà 6 lạng Max trạng 9 lạng, hai cán vuông, hai hàng vảy trên. Gà bắt đầu chịu trống. giá hữu nghị 1,3 triệu No Fix.
MS2: Mái tre Asil Cobra rặc úa chân trắng, gà được 5 tháng tuổi. Bổn gà A.Nhật Q9, hiện gà 6 lạng - Max trạng 6 lạng. Giá 1 triệu No Fix.

MS3: Trống tre 50 Asil 50 Mỹ. Đều chân trắng, do đá nhau cùng bầy nên lông hơi bị xấu, gà đẹp dáng cao hai hàng vảy trên. Giá hữu nghị 1,3 triệu No Fix
AI CÓ NHU CẦU VUI LÒNG XIN LIÊN LẠC A.GIANG: 0907266879. ĐẢM BẢO MUA BÁN UY TÍN, VUI LÒNG KHÔNG NHẮN TIN VÀ ĐIỆN THOẠI SAU 23 GIỜ, KHÔNG CÓ NHU CẦU XIN ĐỪNG CHÉM GIÓ VÀO TOPIC