Nhà nhiều chim qua chăm cực , vào mùa lông ko chỗ nuôi bán bớt..... AE ủng hộ .. 14/08/2013..
1. Chào mào bổi già rừng Sông Kôn , Quảng Nảm . Mới vào 10 ngày đã vào cám , sỗ bọng tốt , Nết rất dữ chim , Bỗi nên nhát người , Kè chim là chơi lại liền , cánh bọng ok . Dáng nhỏ con dài đòn cao cầu rất đẹp , mùa thay lông nên lông hơi xấu về nuôi lông là choi...Giá : 800k .. Ko lồng ..
2. Chào mào bổi già rừng Sông Kôn , Quảng Nảm . Mới vào 10 ngày đã vào cám , sỗ bọng tốt , Nết rất dữ chim , Bỗi nên nhát người , Kè chim là chơi lại liền , cánh bọng ok... Dáng nhỏ con dài đòn cao cầu rất đẹp , mùa thay lông nên lông hơi xấu về nuôi lông là choi. hôm mới về bị sẫy ra , 1 hồi nó quay lại đá chim nhà rùi bắt lại lỡ tay làm rụng lông đuôi..Giá : 800k.. Ko lồng ...
3. Chào mào bổi Già An lão , Bình Định . mới vào 3 ngày nết chim dữ kè chim là bọng cánh ra liền , em này siêng cánh lắm . mùa thay lông nên chim rừng cũng thay lông nên lông là xấu . Dàng chim trung chim dài đòn Giá : 800k.. Ko lồng..
4. Chích chòe đất chim con lên 3 mùa . Ko tật lỗi siêng hót , chơi cội ok . mới xong lông đang vào lửa Giá : 2tr.. Ko lồng ...
5. Chích chòe đất chim con lên 3 mùa . Ko tật lỗi siêng hót , chơi cội ok . mới xong lông đang vào lửa Giá :2tr.. Ko lồng ...
6. Sâu đầu đỏ trống xông lông mùa 2 gần xong Giá : 500k...KO lồng ..
7. Sâu đầu đỏ 1 mùa đang vào lửa Giá : 450k... Ko lồng.....
Liên Hệ ĐT: 0984522119..
Địa Chỉ : Q. Thủ Đức ..Gần Ngã 5 Chợ Thủ Đức... Mong ae Ủng Hộ.