Tình hình là cần lấy 1 lô về bán lẻ và đổ lại cho các đại lý
Các bác có ới e cái và cho cái giá ngon nhất nhé
Thanks all !