E cần nhập VIETTEL 3 số đuôi toàn 6,8 dạng 686 688 668 868 886 866 SỐ LƯỢNG KHÔNG GIỚI HẠN.
Rẻ là yêu hết ạ.
Liên hệ: 0988.999.444