tại nick bị ban nen ko up hình được anh em thông cảm nếu mà muốn mua thì liên hệ với mình que mồng lá chân đen 11 tháng mối win hôm 12-08-2013 căn nạp rạt đẩy vô chân sâu đá bo lớn hết hồn luôn xin liên hệ số máy
0938429001