09696 02662 (0969.602.662)
giá 550k
0969 988 938
gia 400k
xin liên hệ 016 3538 3333

ae kết call em để được giá fix ạ
toàn bộ sim mới nguyên kit ,giao dịch trực tiếp tại sài gòn