Như tiêu đề, em đang cần gấp để báo khách.
Bác nào có hoặc nhìn thấy ở đâu thì đá lên giúp em với ạ!

Thanks!