bán 0903456.888 30t
0966.99.9696 ae vào đấu nhanh hết hạn 15/8 http://ssc.vn/showthread.php?t=10127711
Lh 0977.007.007