0948.6.9.1986=trả trước vcb gấp 600k đi ko call 0963333222