Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Đặc điểm: Màu sắc vàng lửa, xoáy đao, mặt nạ đen rất đẹp, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi chân màng, rất khôn lanh và thân thiện người, chó cái, khoảng 3 tháng tuổi.
Giá bán: 2,5 triệu/ con.