tình trạng sim sinh viên nguyên kít
hỗ trợ anh em khi đk nhé


0978.368.579 = 2tr
0982.333356 = 1tr
096.3456.9.8.7 = 1tr
0976.639.936 = 650k
0963.519.919. = 650k
0963.622.799 = 650k
097.888.6863 = 650k
0973.006.368 = 800k
0963.831.838 = 600k
0963.999.004 = 1tr
0976.258.168 = 1tr
0973.000.986 = 1tr
0985.68.00.86 = 1.7tr
0978.37.2678 = 650k
0963.112.988 = 550k
0974.662.889 = 550k
0984.376.889 = 550k
097.881.4668 = 900k
0972.174.886 = 800k
0968.380.866 = 550k
0974.061.468 = 600k
09.78.72.82.86 =600k
0963.99.7772 = 450k
0963.977.911 = 450k
0973.008.188 = 450k
0979.55.66.76 = 450k
0975.029.799 = 450k
0985.977.599 = 450k
097.66.33.885 = 450k
0973.319.318 =450k
0978.36.6116 = 500k
0973.00.7667 = 500kACE ai có nhu cầu pm em nhé có giảm cho ACE nào nhiệt tình
THÂN