chào a e 5s. Mình cần bán một số gà pe ru rặc sau . a e nào thấy được thì liên hẹ mình . Hồng quận 12 sdt 0973010064. gà đỗ ờ nhà bà con nên rặc 100% . không nhầm lẫn lai tạp .

trống hơn 4 tháng 1kg2 .giá 5 triệu . gà chuẩn 100%

cặp này gần 2 tháng . trống 0.5kg mái 0,35kg giá 3tr5/cap

mái này 4 tháng . tầm khoản 9 lang . giá 3tr

e này 4 tháng gà khoản 1,1kg. giá 3tr5
gà mình rất đẹp . a e yên tâm . xin cảm ơn a e đã xem