Đợt Gà Vừa Rồi Có Em Gà Xám Lai 75% Chói Nước Nên Nay Mình Bán Giá Thanh Lý Cho Ae NÀo Có Nhu Cầu Đổ Mái Hay Dưỡng Lại Tuỳ Ae
Gà Chói Nước Mình Ko Nói Thêm Ae Xem Hình Đánh Giá Nha
Dt: 012 699 11 699 -09 699 11 633 Long
213/2 khuông việt - phú trung - tân phú
Xám Son Chân Trắng 8 Móng Đen - Trạng 1,2Kg - Bo Đá Gà Mỹ
Giá : 1,1Tr ( Fix Xăng )