0966.531.521 ....300k
0965.969.939....500k
09.6953.9953....400k
Sim nguyên kít
LH Mr Phú
0969.39.33.88 -0622.47.47.47