0913-18-6789
Đầu cổ 0913
18:Một phát 6789:San bằng tất cả
Gía để ae báo khách vui lòng sms
0913-98-9999