sim trả trước
0903400.053=2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)
0944 85 2222 giá 9 triệu
hạn nghe dài
tạm dịch là 85 là giàu có 22 mãi mãi,bấm dọc bàn phím rất sướng.
giá có giảm