A/E nào có vui lòng báo số và giá vào 0985.910.910 làm việc ngay. Thanks!
( Mình ít online, ai có xin nhắn tin tới 0988836365 nhé)