bán con gà cho anh em đá tiền lớn ,gà vàng chân xanh lai bao nhiêu anh em tự đánh giá ,gà 2kg40 hoa (gà đã ăn 2 cái xuất sac)
chia lại cho anh em chơi ,giá ra đi :4 triệu lh anh phi 30 tuổi 0909182982 sao đây là hình em nó
url=http://www.uphinh.vn/image/stream/1290695.jpg][/url]