Như tiêu đề cần thanh lí vài cặp giá rẻ.
1/Căp saphie ww (2th, thích hợp làm giống):50k
2/2 bé bs xám loạn, tím loạn (2 th, thích hợp giống):50k/pe
3/1soc camp(2th):15k
4/ 1be bs đen 3 tuan duc : gần tai bị mất chút loong do bị ăn hiep :30k
Lh:01299380772
Nha ở:q.11, q.bình tân