10 em sim NK full time

0982.122.386
0969.408.456
0967.308883
0967.268.139

0964.917.791
0964.963.693
0964.21.03.84
0964.703.803
0964.799.917
0962.29.11.29

giá 2000k/lô
chuẩn giá chỉ nhận chốt không mặc cả dưới mọi hình thức ace kết call 0984.468.050 nhé