số 1 ; gà peru 2kg8 win 1 cái hôm 12-08-2013 căn nạp rạt nạp hết chân đá bo lớn lùa tốc độ giá call.............................................. .......@


số 2 ; gà chuối đen 1kg070 win 2 cái đẳng cấp căn rạt nạp chân sâu đá bo lớn chắn né giỏi giá call............................................@
số 3 ; gà chuối vàng 9lang5 win 2 cái nết đá căn nạp đá bo lớn chân thau bạch đầu chỉ giá call,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@


số 4 ; chuối bông 1kg1,80 chân trắng cặp cán gà nòi vẩy khô ran nạp lùa đá bo lớn nhập vô miệng lông liền giá call ................................@

số 5 ; gà điều 9lang5 lai nặng chân trắng căn nạp chân sâu đá bo lớn gà vô tay như cục sắt giá call.............................................@

số 6 ; gà chuối lai 75 nặng 1kg2,50 đang ra lông lưng cỡ 1thang rưỡi là chơi được lông qiu cứng hết rồi chân vàng 8 móng đen cặp chốt đen giá call...................................,@

A.E CÓ GHÉ ĐÁ ĐÍT EM DÙM CÁI EM SẼ TRẢ LỄ LẠI 100 LẦN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 0938.429.001 GẶP HOÀNG QUẬN TÂN PHÚ,ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG TỚI CHỢ DIỆN EM RA ĐÓN MÌNH 36T