hotline đây ạ:0966.966.966
0913.188.999=22tr
0977.
114.114=11tr
0967
89.89.88=6.5tr
0978.246.246=12tr
0916.212.999=9tr
0968.339.888=8tr
096.555
5678=12tr
0965.
22.8888=65tr
0964.
345.666=10tr
0969.246.888=14tr
09.6886.555=8.5tr
0972.96.2222=9.5tr
0969.
233.888=9tr
0977.
56.6789=18.5tr
0984.286.888=9.5tr
0967.
18.19.20=2.5tr
0965.
123.666=8.5tr
còn rất nhiều.. Anh em quan tâm cho mail mình gửi lis cập nhật bán giùm nhé. Thank!