bán:
giá chuẩn cho anh em thật sự kết ạ (miễn mặc cả )
call: 01666.686.686 - 01665.737373 (gặp hậu ạ)
0962.29.1789==2tr
0965.219.789 ==2tr
09654.88.789==2tr
0965.22.1789 ==2tr
0965.86.1789 ==2.5tr
0965.131.789 ==2tr
096.56.22.789==2tr
0962.369.963 ==1.5tr
0968.28.1881 ==1.5tr
0962.392.293 ==1.4tr
0962.369.198==400k
0962.369.196==400k
0962.369.195==400k
0962.369.193==400
0962.369.177==400k
call: 01665.737373 - 01666.686.686