Du lịch Aroma kính mời quý khách đăng kí tour du lịch hấp dẫn:
Thang 3:
1. Sin –Ma,7N,KH 29/3,gia (689$)
2. Sin ,4N,KH 30/3 (599$)
3. Thai Lan, VN, KH* 29/3 – (389$)
4. BK-TH-HC-TC 6/4;19/4 – 709$
5. Hong Kong, 4N, KH 30/3 (719$)
Tháng 4:
1. Ma – Sin,7N, KH 26/4, gia 779$
2. Sin,4N, KH 29/4, gia 629$
3. Thai Lan, KH 11/4 – 419$ (bay TG)
****** KH 26– (479$) bay QR;28/4 (499$)bay TG
4. Hong kong,KH 27/4 (809$)
5. Hong kong-Q.Chau-T.Quyen,5N,KH 27/4;819$
6. TH - HC – TC – BK,7N,KH 27/04; gia 799$
7. Nam Ninh – Que Lam 27, 28/4 – 259$
8. Nam Ninh – Q.Chau – T.Quyen 27/4 – 309$
9. Con Minh – A Lu – Thach Lam 26/4: 399$
10. Nhật – Hàn 27.4 – 2395$
LH: 0946 73 2468
Cảm ơn và mong được đón tiếp quý khách!