Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh mới tốt nghiệp nhà trường liên tục tuyển sinh các lớp liên thông học ngoài giờ hành chính, học phí thấp...tốt nghiệp được cấp bằng của trường đại học bách khoa hà nội, đại học kinh tế quốc dân. Chi tiết xem thông tin bên dưới và liên hệ cán bộ phòng tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
(HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

1. NGÀNH TUYỂN SINH:
- Kế Toán Doanh Nghiệp
- Quản Trị Kinh Doanh
- Tài Chính Ngân Hàng
- Công Nghệ Thông Tin
1.2 CÁC NGÀNH KHÁC: chỉ tuyển sinh viên tốt nghiệp gần ngành đăng ký dự thi
- Điện Tử ĐTVT
- Điện Công Nghiệp
- Hệ Thống Điện
- Công Nghệ Tự Động
- Cơ Khí
- Ví dụ: Đơn đăng ký phải ghi rõ: xem mẫu liên thông lên đại học ngành chính quy
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Chính Quy, CĐ Hợp Tác, Chuyển đổi Ngành (Trái Ngành)…đều được thi luôn (kể cả tốt nghiệp loại TB và TB Khá)
- sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng Nghề, Bằng Nghề phải học thêm sang Chính Quy
- Đối tượng tốt nghiệp trên 24 tháng được phép đăng ký thi hệ Chính Quy. Đăng ký theo mẫu chung của cơ sở.
- Đối tượng tốt nghiệp dưới 24 tháng muốn thi ngay có thể đăng ký hệ VHVL (hệ tại chức). Hồ sơ theo mẫu chung của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Trường Đại học Thương Mại & Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ( Tốt nghiệp sinh viên được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 12 tháng theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy)
- Đối tượng tốt nghiệp dưới 24 tháng muốn thi hệ chính quy {phải làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng. Mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo Dục|hiện nay cơ sở không tiếp nhận đối tượng này}
3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO: (sinh viên mới tốt nghiệp được thi ngay kể cả TB,Trung bình khá)
A/ GIAI ĐOẠN 1:
3.1 Thí sinh thi TC - ĐH: Thời gian học 30 tháng
3.2 Thí sinh thi CĐ - ĐH: Thời gian học 1,5 năm
Kết thúc khóa học được cấp bằng Đại học Chính Quy hoặc Tại Chức căn cứ theo chương trình mà sinh viên dự thi tuyển đầu vào
B/ GIAI ĐOẠN 2: ( chỉ áp dụng đối với sinh viên thi lấy bằng tại chức ở Giai đoạn 1 )
Kết thúc khóa học sinh viên được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 12 tháng theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy
4. THỜI HẠN THI TUYỂN:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo thi liên thông nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời gian khác nhau như sau:
Lịch cụ thể xem tại website: hệ liên thông
Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 12/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2013; Dự kiến thi tuyển: 03/2013
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 02/2013; Dự Kiến ôn tập : 04/2013; Dự kiến thi tuyển: 05/2013
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 04/2013; Dự Kiến ôn tập : 06/2013; Dự kiến thi tuyển: 07/2013
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 06/2013; Dự Kiến ôn tập : 08/2013; Dự kiến thi tuyển: 09/2013
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 08/2013; Dự Kiến ôn tập : 10/2013; Dự kiến thi tuyển: 11/2013
5. TRUNG TÂM MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nhà 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Quận Ba Đình)

Tel : 0462733611 - 0466801992 - 0463289216
Hotline: 091.81.27186 - Thầy Dũng (Giáo viên chủ nhiệm)

Ghi chú:
- lịch học vào các buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần
- Tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tham gia học tập của sinh viên hệ liên thông
- Hỗ trợ ôn tập về thi đầu vào cho những sinh viên tham gia dự thi (đăng ký ôn tập trực tiếp với cán bộ chủ nhiệm)
- Nhà trường có ký túc xá giành cho tân học sinh đăng ký khi đi học
- đối tượng trong quá trình làm hồ sơ nếu thiếu giấy tờ cần phải viết bản cam kết ( bản cam kết có giá trị trong vòng 1-3 tháng )
Ngoài ra, đối tượng có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của nhà trường tại trang web: khoa trung cấp và đại học liên thông

CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA ĐƠN VỊ KHÁC: ( thông tin tham khảo )
Tuyển sinh Liên thông đại học kinh tế quốc dân thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học bách khoa hà nội thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học thương mại thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học điện lực thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học kinh doanh và công nghệ hà nội thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học công đoàn thi tuyển ngay
Tuyển sinh Liên thông đại học công nghiệp hà nội thi tuyển ngay