0.949.056789-39 triệu
0936.17.6666-29 triệu
hàng nguyên kít
--->
09.16.04.1996-2000K

0975.86.1977-1000K

097.5.03.1975-1000K
0975.01.08.94-650K
0975.04.07.91-650K

0974.26.01.85-550K
0966.08.05.92-650K0965.81.1978-1000K
096.22.44.489-450K
0987.365.241-450K


09xxx

anh em có khách call 0985.022.222 để chốt nhé hàng họ nguyên trinh nguyên khay