THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2013
(HỌC BUỔI TỐI)

1. NGÀNH TUYỂN SINH:
- Kế Toán
- QTKD
- TCNH
- Tin học
1.2 CÁC NGÀNH SAU: chỉ tuyển sinh viên tốt nghiệp gần ngành đăng ký dự thi
- Điện Tử ĐTVT
- Điện Công Nghiệp và Dân Dụng
- Hệ Thống Điện
- Tự Động Hóa
- Công Nghệ Cơ Khí
- Xây Dựng Cầu Đường Bộ
- Ví dụ: Đơn đăng ký phải ghi rõ: xem mẫu liên thông lên đại học ngành chính quy
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Chính Quy, CĐ Hợp Tác, Chuyển đổi Ngành (Trái Ngành)…đều được thi luôn (kể cả tốt nghiệp loại Trung bình và Trung bình khá)
- sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng Nghề, Bằng Nghề phải học chuyển đổi sang Chính Quy
- Đối tượng tốt nghiệp trên 24 tháng được phép thi tuyển hệ Chính Quy. Hồ sơ theo mẫu chung của phòng đào tạo.
- Đối tượng tốt nghiệp dưới 24 tháng muốn thi luôn trong năm tốt nghiệp có thể đăng ký hệ VHVL (hệ tại chức). Hồ sơ theo mẫu chung của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Trường Đại học Thương Mại & Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ( Tốt nghiệp sinh viên được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 12 tháng theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy)
- Đối tượng tốt nghiệp dưới 24 tháng muốn thi hệ chính quy {phải làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng. Mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo Dục|hiện nay phòng đào tạo không tiếp nhận đối tượng này}
3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO: (sinh viên mới tốt nghiệp được thi ngay kể cả Trung bình,TBK)
A/ GIAI ĐOẠN 1:
3.1 Thí sinh thi TC lên ĐH: Thời gian học 2,5 năm
3.2 Thí sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian học 18 tháng
Kết thúc khóa học được cấp bằng Đại học Chính Quy hoặc Tại Chức căn cứ theo chương trình mà sinh viên dự thi tuyển đầu vào
B/ GIAI ĐOẠN 2: ( chỉ áp dụng đối với sinh viên thi lấy bằng không chính quy ở Giai đoạn 1 )
Kết thúc khóa học sinh viên được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 12 tháng theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy
4. THỜI HẠN TUYỂN SINH:
Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo thi liên thông đơn vị liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:
Lịch cụ thể xem tại website: hệ liên thông
Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 12/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2013; Dự kiến thi tuyển: 03/2013
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 02/2013; Dự Kiến ôn tập : 04/2013; Dự kiến thi tuyển: 05/2013
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 04/2013; Dự Kiến ôn tập : 06/2013; Dự kiến thi tuyển: 07/2013
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 06/2013; Dự Kiến ôn tập : 08/2013; Dự kiến thi tuyển: 09/2013
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 08/2013; Dự Kiến ôn tập : 10/2013; Dự kiến thi tuyển: 11/2013
5. TRUNG TÂM MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

CƠ SỞ - SỐ 10 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Phòng Tuyển Sinh, Phòng 101 - Tầng 1 (khu nhà 3 tầng bên tay trái) Số 10 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội (Trong khuôn viên Trung Tâm Dạy Nghề Quận Ba Đình)

Tel : 0462733611 - 0466801992 - 0463289216
Hotline: 091.81.27186 - Thầy Minh (Giáo viên đào tạo)

Ghi chú:
- lịch học vào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN
- Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia ôn tập của sinh viên hệ liên thông
- Hỗ trợ ôn tập về thi đầu vào cho những sinh viên tham gia dự thi (đăng ký ôn tập trực tiếp với cán bộ đào tạo)
- Nhà trường có ký túc xá giành cho tân thí sinh đăng ký khi đi học
- sinh viên trong quá trình đăng ký thi tuyển nếu thiếu giấy tờ cần phải viết bản cam kết ( bản cam kết có giá trị trong vòng 1-3 tháng )
Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh khác của đơn vị tại trang web: khoa trung cấp và đại học liên thông

CÁC THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA CƠ SỞ KHÁC: ( thông tin tham khảo )
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học kinh tế quốc dân 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học bách khoa hà nội 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học thương mại 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học điện lực 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học kinh doanh và công nghệ hà nội 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học công đoàn 2013
Thi Liên thông trung cấp nghề lên đại học công nghiệp hà nội 2013